OBS na Festynie Rodzinnym

W dniu 09 czerwca br odbył się Festyn Rodzinny w Parku Natury w Odolanowie na którym w warunkach polowych zorganizowaliśmy bezpieczne dwa stanowiska do strzelania z broni pneumatycznych o energi kinetycznej poniżej 17 J.
Każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności w strzeleniu do celu.
Wśród najmłodszych największe powodzenie miało stanowisko na którym z pistoletu sprężynowego można było strzelać do tarczy kolorowymi lotkami.
Starsi i młodsi próbowali rownież swoich sił w strzeleniu z repliki karabinka szturmowego AK-47 bio-degradowalnymi kulkami.
Oba stanowiska cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników festynu (patrz zdjęcia).
DK

Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej krótkiej 25.05.2024

W dniu 25 maja br. na terenie siedziby Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego odbyły się "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej krótkiej" w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckiego.

Zawody zostały przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej w dwóch kategoriach wiekowych.
Do sportowej rywalizacji wystartowało ogółem 28-miu zawodników.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej, senior + 18 lat:

1- sze miejsce Wiesław Jędrzejak – 25 punktów (po dogrywce)
2- gie miejsce Krzysztof Pietrzak - 25 punktów
3 - cie miejsce Jacek Duczmal - 24 punkty

Wyniki klasyfikacjiindywidualnej, młodzież 14 -18 lat:

1-sze miejsce Joanna Zemska – 19 punktów (po dogrywce)
2- gie miejsce Mikołaj Musiałowski - 19 punktów
3- cie miejsce Dagmara Talaga - 17 punktów (po dogrywce)
4 -te miejsce Marianna Pietrzak - 17 punktów

Zawodnicy obu kategorii wykazali się wysokim, wyrównanym poziomem umiejetnosci strzeleckich o czym świadczy ilość przeprowadzonych dogrywek.
Atmosfera rywalizacji była tak gorąca, że nawet deszcz, który zacął padać pod koniec zawodów nie był w stanie jej przerwać.

Za pierwsze 3 miejsca w obu kategoriach zawodnicy otrzymali puchary.

Natomiast niepełnoletni uczestnicy zawodów (w kategori wiekowej 14 do 18 lat) którzy uzyskali wynik poza strefą pucharową otrzymali okolicznościowe medale potwierdzające udział w Mistrzostwach.
Medale zasponsorowało Odolanowskie Bractwo Strzeleckie realizując w ten sposób jeden z celów, tj. popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży.

Pod koniec czerwca br w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckigo zorganizujemy "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej długiej z lunetą, na odległość 25 metrów, ", dokładny termin podamy w ogłoszeniu.

Organizatorem głównym zawodów było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

KD

Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej 20.04.2024

Mimo wyjątkowo niesprzyjającej aury, 20 kwietnia br. na terenie siedziby Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego odbyły się "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej" w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckiego.

Zawody w strzelaniu z wiatrówki długiej zostały przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej w dwóch kategoriach wiekowych oraz klasyfikacji drużynowej.

We współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym wystartowało ogółem 26 -ciu zawodników.

Wyniki rywalizacji indywidualnej:

Klasyfikacja indywidualna KOBIET kat. +18 lat
1- sze miejsce Marta Bilska – 39 punktów
2- gie miejsce Wioletta Andrzejewska - 37 punktów
3 - cie miejsce Małgorzata Bilska - 34 punkty

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. +18 lat
1-sze miejsce Wojciech Mróz– 48 punktów
2- gie miejsce Przemysław Stasiak- 46 punktów
3- cie miejsce Wojciech Geisler- 44 punkty

Klasyfikacja indywidualna KOBIET kat. 14-18 lat
1-sze miejsce - Zuzanna Bilska - 20 punktów

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. 14-18 lat
1- sze miejsce Dawid Kołodziejczyk- 31 punktów
2- gie miejsce Nikodem Jąder- 26 punktów
3- cie miejsce Wiktor Węgrzyn- 16 punktów

Wyniki rywalizacji drużynowej:

1-sze miejsce zajęła drużyna OBS (Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego) w składzie: Wioletta Andrzejewska, Wojciech Geisler, Bogusław Porada, Tadeusz Gaworski, z dorobkiem – 156 punktów.

2- gie miejsce zajęła drużyna Ślepaki 2 w składzie Dawid Bilski, Małgorzata Bilska, Marta Bilska, Jakub Tatała, z dorobkiem - 155 punktów.

3- cie miejsce zajęła drużyna Swieca w składzie: Gabriela Gąbka, Eugeniusz Pieprzka, Przemysław Stasiak, Karol Mielcarek, z dorobkiem - 144 puntów.

Niepełnoletni uczestnicy zawodów (w kategori wiekowej 14 do 18 lat) otrzymali okolicznościowe medale potwierdzające swój udział w Mistrzostwach. Medale zasponsorowało Odolanowskie Bractwo Strzeleckie realizując w ten sposób jeden z celów, tj. popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży.

Pod koniec maja br w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckigo zorganizujemy "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej krótkiej", dokładny termin podamy w ogłoszeniu.

Organizatorem głównym zawodów było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

KD

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 24.02.2024

W dniu 24.02.2024r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego. Dobiegła końca 3 letnia kadencja Zarządu, który podsumował działalność tego okresu i uzyskał absolutorium Członków.
Po przeprowadzonych wyborach na kolejną kadencję, obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:
1. Krzysztof Dybol - Prezes Zarządu
2. Bogusław Porada - Zastępca Prezesa
3. Wioletta Andrzejewska - Skarbnik i Sekretarz
4. Tadeusz Gaworski - Członek Zarządu
5..Dariusz Gołacki- Członek Zarządu
Wybrany Zarząd przedstawił Plan działań na rok bieżący, który został poszerzony o nowe propozycje zgaszane przez członków zebrania.

Zawody Andrzejkowo-Barbórkowe

Okolicznościowe zawody Członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego.
W dniu 25.11.2023r w siedzibie OBS odbyły się "Barburkowo-Mikołajkowe zawody strzeleckie" Członków Bractwa w strzelaniu z wiatrówki długiej.
Wyniki zawodów:
1-sze miejsce - Tadeusz Gaworski: 29 punktów (po dogrywce).
2- miejsce - Krzysztof Dybol: 29 punktów.
3- cie miejsce - Marian Janicki: 28 punktów.
W porównaniu z rokiem ubiegłym poziom zawodów wzrósł znacząco a wyniki uzyskane przez zawodników świadczą o zaciętej rywalizacji.
Nie zabrakło również akcentów mikołajkowych, wszyscy uczstnicy otrzymali okolicznościowe czapki, co zostało uwiecznione na zdjęciach.
Obecni na spotkaniu człokowie bractwa otrzymali oryginalne upominki (m.in. breloczki) wykonane ze zużytych łusek po nabojach, które według własnego projetu wykonał nasz kolega Bogusław Porada.
Przy kawie i ciastkach spotkanie członków Bractwa przebiegło w żywej, serdecznej atmosferze.

Uwaga:
Zarząd Bractwa podjął Uchwałę o zwolnieniu z płacenia składek przez osoby nieletnie, które wyrażą chęć wstąpienia w szeregi Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego (po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców).
KD

Zajęcia strzeleckie z broni palnej - edycja jesienna - część II

Zajęcia strzeleckie z broni palnej - edycja jesienna - część II
W dniu 28 października br na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Raszkowie odbyły się zajęcia
strzeleckie z broni palnej w których wzięli udział członkowie OBS oraz osoby zainteresowane
strzelectwem z terenu gminy Odolanów.
W ramach zajęć odbyły się także zawody członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w
dwóch konkurencjach:
- pistolet centralnego zapłonu
- karabin bocznego zapłonu
Po zsumowaniu wyników obu konkurencji wyłoniono sześciu najleprzych zawodników w
kolejności zajętych miejsc:
1. Paweł Gaworski
2. Piotr Banasiak
3. Michał Gaworski
4. Jacek Duczmal
5. Bogusław Porada
6. Karol Wiertelak
Wyżej wymienieni otrzymali oryginalne trofea, które własnoręcznie wykonał kol. Bogusław
Porada.
Podczas zajęć uczestnicy odbyli rownież trening strzelecki z rewolweru centralnego zapłonu i
pistoletu bocznego zapłonu.
Zajecia i zawody odbyły się pod nadzorem instruktora strzelectwa sportowego, który na wstępie
przedstawił zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy a także przypomniał podstawy
bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
Wszyscy uczestnicy (ogółem 14 osób) wykazali się bardzo dobrymi wynikami strzelań.
Koszt finansowy zajęć strzeleckich dla wszystkich uczestników został pokryty całości z dotacji
celowej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, przy wolontarystycznnej pomocy po stronie
organizatora zajęć: Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego.
Po zajęciach na uczestników czekał wspaniały, gorący bigos myśliwski z kociołka oraz kiełbaski
z grila.

KD

Zajęcia strzeleckie z broni palnej - edycja jesienna

W dniu 23 września br na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Raszkowie odbyły się zajęcia
strzeleckie z broni palnej w których wzięli udział członkowie OBS oraz osoby zainteresowane strzelectwem z trenu gminy Odolanów.

Trening strzelecki z broni palnej obejmował 5 konkurencji, tj.:
1. Pistolet centralnego zapłonu.
2. Rewolwer centralnego zapłonu.
3. Strzelba gładkolufowa.
4. Rewolwer sportowy.
5. Karabin sportowy.

Zajęcia prowadził licencjonowany instruktor strzelectwa sportowego, który na wstępie przedstawił zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy oraz przypomniał podstawy bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Wszyscy uczestnicy (ogółem 10 osób) wykazali się bardzo dobrymi wynikami strzelań. Koszt finansowy zajęć strzeleckich dla wszystkich uczestników został pokryty całości z dotacji celowej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, przy udziale wolontarystycznym organizatora zajęć, Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego .

KD

Najlepszy strzelec Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w 2022 roku

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Bractwa Regulaminem, najlepszym strzelecem 2022 roku został Wojciech Geisler.
Po zawodach 24 czerwca ubiegłorocznemu zwycięzcy został wręczony Puchar Prezesa (przechodni) oraz okolicznościowa statuetka (na własność).
Zarząd oraz Członkowie Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego składają laureatowi serdeczne gratulacje!

Zawody 24.06.2023

W dniu 24.06 odbyły się "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej długiej z lunetą " - w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckiego, część III.
We współzawodnictwie indywidualnym, w strzelaniu na odległość 25 m, wystartowało ogółem 12 zawodników.

Wyniki rywalizacji:

1- sze miejsce Jacek Śliwka - 28 punktów
2- gie miejsce Nikodem Jąder- 26 punktów
3- cie miejsce Wioletta Andrzejewska - 24 punkty

Organizatorem głównym zawodów było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

KD

Zajęcia strzeleckie z broni palnej - część II

Zajęcia strzeleckie z broni palnej - część II
W dniu 11 czerwca br na strzelnicy myśliwskiej w Krotoszynie odbyły się kolejne zajęcia strzeleckie z broni palnej, na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak w dniu 14 maja br.
W zajęciach wzięło udział równiez 10 osób, członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego oraz osób niezrzeszonych (w grupach po 5 osób).
W planach mamy powtórzenie zajęć strzeleckich w edycji jesiennej (w miesiącach wrzesień, październik br).
KD

Odolanowskie Bractwo Strzeleckie na Festynie Rodzinnym 04.06.2023

W dniu 04 czerwca br odbył się Festyn Rodzinny w Parku Natury w Odolanowie na którym w warunkach polowych zorganizowaliśmy bezpieczne trzy stanowiska strzeleckie z broni pneumatycznych.
Każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności w strzeleniu do celu z repliki karabinka szturmowego AK-47, pistoletu (oba strzelały biodegradowalnymi kulkami) oraz pistoletu sprężynowego strzelając lotkami do tarczy. To ostatnie stanowisko miało największe powodzenie wśród najmłodszych uczestników festynu.Wyniki turnieju strzeleckiego 27.05.2023

W dniu 27.05 odbyły się "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej krótkiej" - w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckiego, część II.
Zawody zostały przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej w dwóch kategoriach wiekowych: seniorzy (+ 18 lat) i młodzież (14-18 lat).
We współzawodnictwie indywidualnym wystartowało ogółem 12 zawodników.

Wyniki rywalizacji:

Klasyfikacja indywidualna kat. +18 lat
1- sze miejsce Wiesław Jędrzejak - 27 punktów
2- gie miejsce Krzysztof Dybol - 26 punktów
3- cie miejsce Przemysław Stasiak - 25 punktów

Klasyfikacja indywidualna kat. 14-18 lat
1- sze miejsce Mikołaj Sadowski - 22 punkty
2- gie miejsce Michał Joks - 20 punktów
3- cie miejsce Michał Jakubowsk i - 15 punktów

Organizatorem głównym zawodów było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

KD

Zajęcia strzeleckie z broni palnej 14.05.2023


W dniu 14 maja br na strzelnicy myśliwskiej w Krotoszynie odbyły się zajęcia strzeleckie z broni palnej dedykowane dla członków OBS oraz osób zainteresowanych strzelectwem.

Uczestnicy strzelali z krótkiej broni palnej (rewolwer, pistolet) oraz broni długiej (karabin, strzelba gładkolufowa).

Zajęcia prowadził licencjonowany instruktor strzelectwa sportowego, który na wstępie przedstawił zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy oraz podstawy bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Następnie uczestnicy, pod kierunkiem instruktora, kolejno strzelali do tarczy, najpierw z rewolweru i pistoletu a później z karabinu i strzelby gładkolufowej. Wyniki strzelań okazały się dobre - znacznie przekraczały zakładaną średią trafień.

W zajęciach wzięło udział ogółem 10 osób (w grupach po 5 osób).

Koszt zajęć wyniósł:

- 0 zł dla członków OBS, w całości pokryty z dotacji celowej i kasy stowarzyszenia,

- dla osób niezrzeszonych 35 zł za wstęp na strzelnicę, reszta kosztów została pokryta z dotacji celowej.

Kolejne zajęcia strzeleckie odbędą się 11 czerwca br, na takich samych zasadach.
Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej 22.04.2023

W ciepłe, słoneczne popołudnie 22 kwietnia br. na terenie siedziby Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego odbyły się "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej" w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckiego.

Zawody w strzelaniu z wiatrówki długiej zostały przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej w dwóch kategoriach wiekowych oraz klasyfikacji drużynowej.

We współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym wystartowało ogółem 19 zawodników.

Wyniki rywalizacji indywidualnej:

Klasyfikacja indywidualna KOBIET kat. +18 lat
1- sze miejsce Wioletta Andrzejewska – 38 punktów
2- gie miejsce Danuta Guździoł - 30 punktów

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. +18 lat
1-sze miejsce Krzysztof Dybol – 46 punktów
2- gie miejsce Bogusław Porada - 45 punktów
3- cie miejsce Krzysztof Fabiś - 44 punkty
(po dogrywce z Piotrem Banasiakiem, który uzyskał również 44 punkty)

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. 14-18 lat
1- sze miejsce Dominik Fabiś - 39 punktów
2- gie miejsce Mikołaj Fabiś - 28 punktów
3- cie miejsce Kuba Fabiś - 19 punktów

Wyniki rywalizacji drużynowej:

1-sze miejsce zajęła drużyna OBS (Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego) w składzie: Wioletta Andrzejewska, Krzysztof Dybol, Bogusław Porada, Krzysztof Fabiś, z dorobkiem – 173 punktów.

2- gie miejsce zajęła drużyna Swieca w składzie: Danuta Guździoł, Hubert Guździoł, Przemysław Stasiak, Hubert Stańczyk, z dorobkiem - 136 puntów.

Pod koniec maja br w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckigo zorganizujemy mistrzostwa w strzelaniu z broni pneumatycznej krótkiej, dokładny termin podamy w ogłoszeniu.

Organizatorem głównym zawodów było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.


Okolicznościowe zawody członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego 03.12.2022

Okolicznościowe zawody członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego.
W dniu 03.12.2022r w siedzibie OBS odbyły się "Andrzejkowo-Mikołajkowe zawody strzeleckie" członków Bractwa.
Wyniki zawodów:
1-sze miejsce - Wioletta Andrzejewska: 26 punktów,
2- miejsce - Krzysztof Dybol, Wojciech Geisler i Dariusz Gołacki, wszyscy uzyskali po 25 punktów,
3- cie miejsce Bogusław Porada: 23 punkty.
W zależności od liczby uzyskanych punktów zawodnicy poznali odpowiednie wróżby, przepowiednie dotyczące ich przyszłorocznych sukcesów strzeleckich, które potraktowano z przymróżeniem oka, na wesoło.
Nie zabrakło również akcentów mikołajkowych. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali po dwa długopisy z wygrawerowanym adresem strony internetowej Bractwa oraz okolicznościowe czapki Mikołaja.
Za uzyskanie 1-szego miejsca w zawodach, które odbyły się 30.09 2022r w strzelaniu z wiatrówki długiej z lunetą na odległość 25 m - Bogusław Porada otrzymał puchar - ta zwłoka była spowodowana poprawką tabliczki pucharu.
Przy kawie i ciastkach spotkanie członków Bractwa przebiegło w żywej, serdecznej atmosferze.

Mistrzostwa strzeleckie I klasy liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie 2022

Mistrzostwa strzeleckie I klasy Liceum Ogółnokształcącego
im. Władysława Jagiełły w Odolanowie.
W dniu 11.10.2022 r odyły się zorganizowane przez Odolanowskie Bractwo Strzeleckie mistrzostwa I klasy LO w strzelaniu z broni pneumatycznej długiej.
Dla większości uczniów był to pierwszy kontakt z bronią pneumatyczną. Po mimo tego uzyskiwane wyniki okazały się w niektórych przypadkach zaskakująco dobre.
Klasyfikacja pierwszych trzech miejsc:
1. Julia Mielcarek - 33 pumkty (po dogrywce)
2. Filip Olejnik- 33 punkty
3. Kornelia Sobota - 28 punktów
W następnym tygodniu tj.18.10.2022r, rónież na terenie siedziby OBS odbyły się zawody I klasy LO w strzelaniu z broni pneumatycznej krótkiej.
Również w tym przypadku uczniowie radzili sobie całkiem nieźle.
Rywalizacja o pierwsze 3 miejsca była zacięta i ostatecznie przedstawia się następująco:
1. Łukasz Kisiel - 21 punktów
2. Jakub Drzymała - 19 punktów
3. Kaja Barczak - 18 punktów (po dogrywce)
4. Julia Mielcarek - 18 punktów (po dogrywce)
5. Marek Morkowski - 18 punktów (po dogrywce)

Wynik Zawodów Strzeleckich Członków Bractwa 30.09.2022

Wyniki drugiej części zawodów strzeleckich Członków Bractwa
W dniu 30.09. br odbyły się zawody członków OBS w strzelaniu do tarczy z wiatrówki z lunetą na odległość 25 m.
1- sze miejsce zajął Bogusław Porada - 26 punktów
2- gie miejsce Wojciech Geisler - 24 punkty
3- cie miejsce Karol Wiertelek - 23 punkty
Odnosząc się pozytywnie do propozycji zgłoszonej przez członków OBS,- Zarzad zorganizuje pod koniec listopada br zawody "Andrzejkowe w strzelaniu z wróżbą" w siedzibie Bractwa.
Po zawodach spotkanie przy kawie i podsumowanie wyników strzelań członków OBS w roku 2022.
Puchar Prezesa otrzyma zawodnik który spełni dwa warunki:
- zgromadził największą liczbę punktów startując w oficjalnych zawodach organizowanych i współorganizowanych przez OBS w ciągu roku, oraz
- zajął 1- sze miejsce w przynajmniej jednej konkurencji ww zawodach.

Wynik Zawodów Strzeleckich Członków Bractwa 20.08.2022

W dniu 20 sierpnia br odbyły się zawody członków OBS w strzelaniu z wiatrówki długiej na odległość 10 m.
Wyniki rywalizacji po dwóch seriach strzelań:
1-sze mejsce zajęła Wioletta Andrzejewska - 88 punktów
2 -gie miejsce zajął Bogusław Porada - 85 punktów
3 -cie miejsce zajął Dariusz Gołacki - 84 punkty
Wiatrówkę karabinek z dolnym naciągiem, nagrodę za pierwsze miejsce w tej konkurencji (ufundowaną przez sponsora) otrzymała Wioletta
Andrzejewska.
Decyzją Zarządu druga część zawodów (w strzelaniu na odl. 25 m) oraz wyłonienie najlepszego strzelca roku OBS, odbędzie się terminie późniejszym (na przełomie września i października br).
Pod koniec bieżącego roku minie 5 lat od utworzenia Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego.
W związku z tym jubileuszem należą się podziękowania dla członków Bractwa wyróżniających się inicjatywą i zaangażowaniem w bieżącej działalności oraz w realizacji planowanych działań.
Pierwszym wyróżnionym został kol. Bogusław Porada - sedzia zawodów strzeleckich organizowanych i współorganizowanych przez OBS, wykonawca stanowisk strzeleckich i wielu projektów zrealizowanych w trakcie 5-cio letniej działalności OBS.
Gratulacje, poparte okazjonalnym upominkiem, złożył wyróżnionemu prezes OBS.

Zawody 20.08.2022

W dniu 20.08.2022r o godz. 15.30 na terenie siedziby Bractwa odbędą się zawody dla członków OBS w co najmniej dwóch konkurencjach strzeleckich. Nagroda główna to wiatrówka karabinek z dolnym naciągiem.
Zostanie rówmież wyłoniony najlepszy strzelec roku Odolanowskiego Bractwa Strzeelckiego - zdobywca Pucharu Prezesa.
Po zawodach będzie spotkanie przy grilu.

Wynik Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów część druga

W dniu 02.07 odbyły się - w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckiego - "Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej - część druga".
W dwóch konkurencjach: strzelaniu z wiatrówki krótkiej i wiatrówki długiej z lunetą - wzięło udział ogółem 21 zawodników.

Po przywitaniu obecnych, Sędzia Główny przypomniał zasady bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią oraz w jaki sposób zostaną przeprowadzone obie konkurencje.

Wyniki rywalizacji indywidualnej - wiartówka krótka:

1- sze miejsce: Krzysztof Dybol - 28 punktów
2 - gie miejsce: Paweł Gaworski - 25 punktów (po dogrywce)
3 - cie miejsce: Dariusz Gołacki - 25 punktów

Wyniki rywalizacji indywidualnej - wiatrówka z lunetą (w strzelaniu na odległość 25m)

1- sze miejsce: Michał Gaworski- 24 punkty
2 - gie miejsce: Michał Joks - 23 punkty
3 - cie miejsce: Przemysław Stasiak - 22 punkty

Zawodnicy obu konkurencji zostali zklasyfikowani indywidualnie bez podziału na kategorie, również wiekowe (zgodnie z Regulaminem).
Tym razem pogoda nam dopisała, zawody odbyły się w miłej, przyjaznej atmosferze.
Organizatorem głównym było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

Wynik Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów

Pomimo wyjątkowo kiepskiej pogody w dniu 28 maja br. na terenie siedziby Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego odbyły się „Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w strzelaniu z broni pneumatycznej” w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckiego.

Zawody w strzelaniu z wiatrówki długiej zostały przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej w dwóch kategoriach wiekowych oraz klasyfikacji drużynowej.

We współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym wystartowało ogółem 12 zawodników. Na niską frekwencję niewątpliwie miała wpływ kiepska pogoda – z sinym wiatrem i przelotnym deszczem.

Wyniki rywalizacji indywidualnej:

Klasyfikacja indywidualna KOBIET kat. +18 lat
1- sze miejsce zdobyła Wioletta Andrzejewska – 21 punktów

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. +18 lat
1-sze miejsce Wojciech Geisler – 44 punkty
2- gie miejsce Dariusz Gołacki – 42 punkty
3- ciecie miejsce Przemysław Stasiak – 40 punktów

Klasyfikacja indywidualna MĘŻCZYZN kat. 14-18 lat
1- sze miejsce Mikołaj Sadowski – 43 punkty
2- gie miejsce Mikołaj Fabiś – 33 punkty

Wyniki rywalizacji drużynowej:
1-sze miejsce zajęła drużyna Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego składzie: Wioletta Andrzejewska, Krzysztof Dybol, Krzysztof Fabiś, Wojciech Geisler z dorobkiem – 132 punktów.

Po zakończeniu sklasyfikowanych strzelań zawodnicy mieli okazję wypróbować nowy sprzęt, karabin z zamontowaną lunetą i strzelać na odległość 25 m w pozycji leżąc.

Pod koniec czerwca lub na początku lipca w ramach Odolanowskiego Turnieju Strzeleckigo zorganizujemy zawody w strzelaniu z broni krótkiej oraz z karabinu z lunetą na odległość 25 m.

Organizatorem głównym było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

Krzysztof Dybol

Turniej strzelecki 2022

OGŁOOSZ. 22

ZAWODY STRZELECKIE UCZNIÓW ODOLANOWSKIEGO LO

W dniach 20 i 27 września 2021 r na strzelnicy Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego odbyły się zawody w strzeleniu z wiatrówki długiej uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie.

W sportowej rywalizacji udział wzięli uczniowie czterech klas: III G LO, III P LO, II A LO i I A LO .

Wyniki strzelań w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych klasach, pierwsze 3 miejsca zajęli:
Klasa III G LO
1. Klaudia Mrowińska
2. Hubert Wygrała
3. Wiktoria Kierzek

Klasa III P LO
1. Michał Dymacz
2. Wiktoria Szkudlarz
3. Ada Kruszka

Klasa II A LO
1. Wiktoria Rusinek
2. Adam Wichłacz
3. Julia Dudek

Klasa I A LO
1.Cyprian Zemski
2. Filip Tomankiewicz
3. Karolina Woźniak

Wyniki w klasyfikacji drużynowej klas:
1. Klasa III G LO
2. Klasa II A LO
3. Klasa III P LO
4. Klasa I A LO

W zakakładce GALERIA są zdjęcia zwycięzców i uczestników zawodów.

Trening strzelecki z broni palnej 09.09.2021r

W dniu 09.09.2021 r na terenie strzelnicy myśliwskiej w Krotoszynie odbył się trening strzelecki z broni palnej dla członków OBS (zdjęcia z treningu są dostępne zakładce GALERIA).
Istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnych treningów dla członków OBS (w małych grupach 4-ro osobowych), po uzgodnieniu terminu z naszym instruktorem i prowadzącym strzelanie kol. T.Gaworskim.

Wynik zawodów o Puchar Prezesa

W dniu 14 sierpnia br odbyły się zawody w strzelaniu z wiatrówki długiej dla członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego o Puchar Prezesa, czyli o tytuł Najlepszego Strzelca roku 2021.
Każdy startujący zawodnik oddał w dwóch seriach po 5 punktowanych strzałów.
Puchar Prezesa i tytuł najlepszego strzelca bractwa "wystrzelał" Krzysztof Dybol gromadząc razem 95 punktów.

Dalsze miejsca zajęli:
2. Wioletta Andrzejewska - 92 punkty
3. Wojciech Geisler - 87 punktów
4. Ewa Rataj - 81 punktów
5. Wiesław Jędrzejak - 80 punktów
6. Krzysztof Fabiś - 77 punktów

Na uwagę zasługuje ambitna postawa naszych pań, które w rywalizacji z męską większością zajęły 2 i 4 miejsca.
Po zawodach członkowie bractwa spędzili jeszcze czas w miłej atmosferze przy grillu.

Odolanowskie Bractwo Strzeleckie organizując takie zawody o tytuł najlepszego strzelca bractwa w pewien sposób nawiązuje do tradycji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które również działało w Odolanowie i organizowało coroczne zawody o tytuł Króla KBS.

Tak się złożyło, że Puchar Prezesa zdobył prezes OBS i dlatego trofeum to, jako puchar przechodni, uzyskuje dodatkową wartość, w pewnym sensie historyczną - co powinno spowodować większą mobilizację członków bractwa w dążeniu do jego zdobycia i tym samym tytułu najlepszego strzelca w przyszłorocznych zawodach.

ZAWODY SRZELECKIE O PUCHAR PREZESA - 14 sierpnia 2021r

W dniu 14 sierpnia br o godz. 15.30 odbędą się zawody strzeleckie dla członków OBS o Puchar Prezesa, czyli o tyuł najlepszego strzelca Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w roku 2021. Po zawodach odbędzie się spotkanie przy grillu.

Powyższe zawody członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego wejdą na stałe do rocznego kalendarza rozgrywek.

Wyniki II części Turnieju strzeleckiego 2021

W dniu 31 lipca odbył się Odolanowski Turniej Strzelecki - część druga w którym 25 zawodników rywalizowało w dwóch konkurencjach: strzelaniu z wiatrówki długiej i wiatrówki krótkiej.
Wyniki rywalizacji indywidualnej - wiartówka długa:

1- sze miejsce Mariusz Bielecki - 45 punktów
2 - gie miejsce Mikołaj Sadowski - 44 punkty
3 - cie miejsce Wioletta Andrzejewska - 43 punkty (po dogrywce, bowiem tyle samo punktów zdobyli Michał Joks i Przemysław Stasiak))

Wyniki rywalizacji indywidualnej - wiatrówka krótka:

1- sze miejsce Mariusz Bielecki - 41 punktów
2 - gie miejsce Wiesław Jędrzejak - 40 punktów
3 - cie miejsce Krzysztof Dybol - 38 punktów

Nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca w obu konkurencjach zdobył Mariusz Bielecki.

Obie konkurencje odbyły się bez podziału na kategorie wiekowe (seniorzy rywalizowali z juniorami młodszymi).

Na uwagę zasługuje postawa juniorów: Mikołaja Sadowskiego, który osiagnął bardzo dobry wynik w konkurencji wiatrówki długiej (o jeden punkt gorszy od zwycięzcy) i zajął 2-gie miejsce oraz Michała Joksa - 43 punkty, stracił 3-cie miejsce po dogrywce .

Odnotować należy również dobry występ członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego którzy zajęli w sumie trzy punktowane miejsca.

Organizatorem głównym było Odolanowskie Bractwo Strzeleckie a współorganizatorami Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

Część II Turnieju strzeleckiego 2021

ODOLANOWSKIE BRACTWO STRZELECKIE ZAPRASZANA MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE NA DRUGĄ CZĘŚĆ ODOLANOWSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO,
który odbędzie się w dniu 31 lipca br o godz. 15.30 na terenie siedziby Bractwa przy ul. Krótkiej w Odolanowie.
Zawodnicy wystartują w klasyfikacji indywidualnej w strzeleniu z wiatrówki długiej i krótkiej. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, szczegóły w Regulaminie Turnieju.

W załączeniu ogłoszenie i Regulamin Turnieju.

Regulamin: Ogłoszenie:

Turniej strzelecki 2021

Turniej strzelecki 26.06.2021 o godz. 16.00

11.06.2021

W dniu 11.06.2021r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego. Dobiegła końca 3 letnia kadencja Zarządu, który podsumował działalność tego okresu i uzyskał absolutorium Członków. Po przeprowadzonych wyborach na kolejną kadencję, obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

    1. Krzysztof Dybol - Prezes
    2. Bogusław Porada - Zastępca Prezesa
    3. Wioletta Andrzejewska - Skarbnik i Sekretarz
    4. Tadeusz Gaworski - Członek Zarządu
    5.Henryk Sołtysiak - Członek Zarządu

26.11.2020

Pomimo trudnego okresu pandemii, na przełomie miesięcy października i listopada br.  udało się zrealizować planowaną od dawna inwestycję: utwardzenie kostką brukową strzelnicy na terenie siedziby Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki pomocy ze strony Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, za co należą się podziękowania dla pana Burmistrza i pracowników Urzędu GiM. Nasz wkład materialny wyniósł około 10% kosztów całości zadania.

Zdjęcia z postępu prac i efektu końcowego są dostępne w zakładce GALERIA.

26.11.2020 r  Krzysztof Dybol