Regulamin zawodów kwiecień 2023

Plik w formacie ODT.

Deklaracja członkostwa

Plik w formacie PDF.

Regulamin turnieju 2022

Plik w formacie ODT.

Regulamin turnieju 27.05.2023

Plik w formacie ODT.

Regulamin turnieju 24.06.2023

Plik w formacie ODT.

Regulamin turnieju 20.04.2024

Plik w formacie ODT.

Regulamin turnieju 25.05.2024

Plik w formacie ODT.